Fiskarter i Åsunden

Abborre
Perca fluviatilis

STORLEK:
Kan bli 40-50 cm lång,
vanligtvis mindre.

SÄSONG:
Hela året utom lektiden i maj.
Bäst högsommar och tidig höst.
Även isfiske fungerar bra.

FISKEMETOD:
Mete och spinnfiske.
På vintern pimpelfiske.
Kan också tas med fluga.

BETEN:
Jiggar, spinnare
och maskmete bäst på sommaren.
Vertikal- och balanspilkar på vintern.

REKORD SVERIGE:
Sportfiskerekordet
är 3,15 kg.
Gös
Sander lucioperca

STORLEK:
Kan bli över 100 cm.
Vikt upp till 14 kg.
Idag är den grova gösen sällsynt.

Fredningstiden:
2009
15 maj till den 6 juni

SÄSONG:
Bäst på sommaren och
bra isfiske februari-mars.

FISKEMETOD:
Dragrodd och trolling i arkipelagen.
Vintertid pimpelfiske eller angelfiske.
Minimått 50 cm

BETEN:
Långsamma vobblers,
stora och små jiggar.

REKORD SVERIGE:
Sportfiskerekordet
är 12,007 kg.
Gädda
Esox lucius

STORLEK:
Hannar kan nå en längd upp till
120 cm och vikt på drygt 7 kg.
Honor kan nå längder på 175 cm
och vikter på 35 kg.

SÄSONG:
Bra fiske hela året,
men bäst vår och höst.
Undvik att fiska efter lekfisk.

FISKEMETOD:
Mete med död fisk.
Vid spinnfiske läggs betet
ca en meter ovanför botten.
På vintern fungerar angelfiske bra.

BETEN:
Spinnare, vobbler, skeddrag och jiggar.
Mört och nors vid angelfiske.

REKORD SVERIGE:
Sportfiskerekordet
är 19,34 kg.
Öring
Salmo trutta

STORLEK:
längd upp till 1 meter
(15-20 kg) och
Bäcköring:
längd upp till 50 cm
(1-1,5 kg).
I vissa vatten dock
aldrig över 25 cm.

SÄSONG:
Oktober-maj när vattentemperaturen
är mellan +12°C och +1°C.
OBS!! Mycket svagt bestånd
så man bör återutsätta fångad
fisk för att bevara beståndet

FISKEMETOD:
Fluga, spinn, trolling, mete,
bottenmete och pimpel.

BETEN:
Mask, maggot, räkor
Långsmala snabba skeddrag.
Långsmala kvicka vobblers.
Streamers vid flugfiske.
Vid trolling flutterspoons, vobbler eller löja

REKORD SVERIGE:
Sportfiskerekordet
är 17 kg.
Lake
Lota lota

STORLEK:
Kan bli upp till 90 cm.
Vikt upp till 20 kg.

SÄSONG:
Oktober-februari,
med en topp i januari.

FISKEMETOD:
Pimpelfiske från båt eller is.
Kan lockas att hugga genom
att man skramlar med pirken
i botten på båten.
Fiskas gärna i skymningen.

BETEN:
Pirk typ Sommen.
Krok 4.0-6.0 som betas med strömming,
nors eller abborre.

REKORD SVERIGE:
Sportfiskerekordet
är 8,5 kg.
Sutare
Tinca tinca

STORLEK:
Kan bli upp till 60 cm.
Vanligen mindre.
Vikt upp till 5 kg.

SÄSONG:
Sommar.

FISKEMETOD:
Mete.

BETEN:
Majs, maggot, mask,
boilie (10-12 mm).

REKORD SVERIGE:
Sportfiskerekordet
är 5,076 kg.
Ål
Anguilla anguilla

STORLEK: Hanar upp till
50 cm vid 5 års ålder,
honor upp till
120 cm vid 10-25 års ålder.

SÄSONG:
Juni-september.
Obs!! Extremt hotad art
bör ej fiskas

FISKEMETOD:
Bottenmete med dubbel
Pater Noster eller
s k Stockholmstackel.

BETEN:
Mask, räka, nors
eller strömming.

REKORD SVERIGE:
Sportfiskerekordet
är 3,725 kg.
Gärs
Gymnocephalus cernuus

STORLEK:
Längd högst 25 cm,
ofta mindre.

SÄSONG:
Året runt.

FISKEMETOD:
Pimpel och mete.

BETEN:
Mask.
Ruda
Carassius carassius

STORLEK:
Kan bli upp till 45 cm för sjöruda och drygt 15 cm för dammruda.
(Förekommer som sjöruda med hög kropp och dammruda med lägre kropp).

SÄSONG:
Sommar.

FISKEMETOD:
Mete med lätta don.

BETEN:
Bröd, fluglarver och mask.

REKORD SVERIGE:
Sportfiskerekordet
är 2,963 kg.
Braxen
Abramis brama

STORLEK:
Vikt upp till 9 kg och
längd upp till 60 cm.

SÄSONG:
maj-oktober

FISKEMETOD:
Flötmete, bottenmete
och flugfiske.
Vissa tider spinnfiske.

BETEN:
Mask, bröd, mygglarver
och maggot.
Flugfiske med små nymfer.

REKORD SVERIGE:
Sportfiskerekordet
är 6,3 kg.
Mört
Rutilus rutilus

STORLEK:
Kan bli drygt 40 cm.
Vanligen betydligt mindre.

SÄSONG:
Sommar.

FISKEMETOD:
Flötmete och bottenmete.

BETEN:
Bröd, mask, fluglarver och fluga.

REKORD SVERIGE:
Sportfiskerekordet
är 1,726 kg.
Löja
Alburnus alburnus

STORLEK:
Längd upp till 22 cm.

SÄSONG:
Sommar.

FISKEMETOD:
Mete. Fångas också till agn med fina nät, notar eller håvar.

BETEN:
Brödkulor, mask och maggot
Björkna
Abramis bjoerkna

STORLEK:
Längd upp till 35 cm.

SÄSONG:
maj-oktober

FISKEMETOD:
Mete.

BETEN:
Mask, maggot.

REKORD SVERIGE:
Sportfiskerekordet
är 1,284 kg.
Sarv
Rutilus erythrophthalmus

STORLEK:
Längd upp till 45 cm,
vanligen 20-30 cm.

SÄSONG:
Sommar.

FISKEMETOD:
Mete och fluga.

BETEN:
Mask, torrfluga.

REKORD SVERIGE:
Sportfiskerekordet
är 1,718 kg.

Om UFF
Medlemsinfo
Tävlingar
Åsunden
Länkar
Gästbok


Besökare
Design by Marko Barkström  © 2006. All rights reserved.  Epost: uffulricehamn@hotmail.com   BG: 713-7052