BLI MEDLEM

MEDLEMSAVGIFTER

Ungdom: 75 kr (t.o.m. det år du fyller 19)
Seniorer: 150 kr
Medlemskort gäller från betalningsdagen t.o.m. årets slut.
Betala in aktuell summa på bankgiro 713-7052 eller swish 1233681590.
Märk inbetalningen noga med namn på den/dom inbetalningen avser.

Genom att fylla i uppgifterna nedan väljer ni att bli medlem i Ulricehamn fritidsfiskare. Om medlemskapet gäller en person under 18 år så skriv gärna i målsmans uppgifter längst ned i formuläret.

Integritetspolicy

Separator

Målsman