Fiskeregler för Åsunden

• Kortfiskeområdet sträcker sig från Åsundsholm ca 1,5 km söder om Fästeredssundsbron till en linje mellan Kallbadhuset och Prångens Camping i norr.
• Fiske i Ätran från fallet i Vist till Kallbadhuset, i bäckar och åar, samt vid alla badplatser och 50 m ut från land, är förbjudet.
• Kortet gäller för handredskapsfiske och trolling med högst två spön, samt för isfiske med högst 10 angeldon eller ismeten. För tiden mellan 1 september till och med 15 maj kan tilläggskort köpas för fiske med paravan.
• Barn under 16 år får fiska gratis med samma regelverk som för kortfiske.
• All gös under 50 cm och över 70 cm skall återutsättas. Max 3 gösar per dygn får behållas.
• Fiske på större djup än 9 m är ej tillåtet.
• Gösfiskeförbud råder från 15 maj t.o.m. 15 juni.
• Gösfiskeförbud inom vissa skyddsområden från 15 mars eller islossning till och med 15 juni. Gäller allt vatten norr om en linje mellan Åsastugan och Båtsällskapets pir.
• All gädda över 80cm skall återutsättas.
• Fångstförbud för öring gäller hela året då öringbeståndet är under uppbyggnad.
• Fiskekortet är personligt och skall tillsammans med ID-handling alltid medföras vid fiske.
• Allt fiske och alla fiskemetoder som ej angivits ovan är förbjudna.
• Den som fiskar utan giltigt fiskekort straffas enligt svensk lag.
• Vid brott mot övriga regler kan en kontrollavgift om minst 1000 kr skrivas ut på plats av fisketillsyningsman.

AVGIFT
• Årskort kostar SEK 400 och gäller ett år från inköpsdatum för en familj med samma bostadsadress.
• 10-dagarskort kostar SEK 200 och gäller 10 dagar i följd, i övrigt samma regler som för årskortet.
• Dagkortet kostar SEK 50 och gäller under försäljningsdygnet.
• Paravankort kostar SEK 300 och gäller endast som komplettering till giltigt årskort under tiden 1 september till och med 15 maj. Kan endast köpas genom iFiske.

ÖVRIGA VILLKOR
• Fisketävlingar anordnade av etablerad förening i mete eller pimpel skall anmälas till Fritidsfiskarna i Ulricehamn i god tid före tävlingsstart. Kostnad per deltagare är ett ½ dagskort (fn SEK 25), observera att minsta avgift är SEK 250. En förening anses etablerad när styrelseprotokoll kan visa upp.

Om UFF
Medlemsinfo
Tävlingar
Åsunden
Länkar
Gästbok


Besökare
Design by Marko Barkström  © 2006. All rights reserved.  Epost: uffulricehamn@hotmail.com   BG: 713-7052