Vår underbara Åsunden är en fantastiskt vacker sjö med en mångfald av fiskar!

Övre Åsundens fiskevårdsområde omfattar hela Övre Åsunden och en del av sjön till ca 1,5 km söder om Fästeredsundsbron, totalt ca 2000 ha. Sjön är som mest 43 m djup, men har även stora grundområden, medeldjupet är 15,2 m.

Ätran flyter genom sjön som erbjuder ett varierat fiske på många arter.

Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening driver en aktiv fiskevård och har nyligen färdigställt en förvaltnings- och utvecklingsplan. Denna skall leda till att vi förvaltar sjöns fantastiska resurser på ett ekologiskt riktigt och uthålligt sätt.

En helt ny detaljerad djupkarta finns nu tillgänglig. Den säljs i väderbeständigt utförande inplastad och vikbar för bekväm användning i båt, på land eller på is. Kartan kan köpas i hos oss, på Bokhandeln eller hos Turistbyrån. Nu finns även djupkartan i digitalt utförande för Lowrance plottrar. Denna omfattar såväl Övre som Yttre Åsunden samt Södra Sämsjön.
(För beställning och mer information se Kontaktpersoner nedan.)

Enar Hemmings:
0731-821158
enar.hemmings@telia.com


Regler för kortfiske inom Övre Åsundens Fiskevårdsområde

 • Kortfiskeområdet sträcker sig från Åsundsholm ca 1,5 km söder om Fästeredssundsbron till en linje mellan Kallbadhuset till Prångens Camping i norr.
 • Fiske i Ätran från fallet i Vist till Kallbadhuset, i bäckar och åar, samt vid alla badplatser är förbjudet.
 • Kortet gäller för handredskapsfiske och trolling med högst två spön, samt för isfiske med högst 10 angeldon eller ismeten. Under tiden mellan 1 september till 15 maj kan tilläggs kort köpas för fiske med paravan.
 • Barn under 16 år får fiska gratis med samma regelverk som för kortfiske.
 • All gös under 50 cm och över 70 cm skall återutsättas. Max 3 gösar per dygn får behållas.
 • Gösfiske på större djup än 9 m är ej tillåtet.
 • Gösfiskeförbud råder från 15 maj t.o.m. 15 juni.
 • Gösfiskeförbud inom vissa skyddsområden från 15 mars eller islossning till och med 15 juni. Gäller allt vatten norr om en linje mellan Åsastugan och Båtsällskapets pir.
 • All gädda över 80cm skall återutsättas.
 • Minimimått för öring är 50 cm, återutsättning förordas då beståndet är under uppbyggnad.
 • Fiskekortet är personligt och skall tillsammans med ID-handling alltid medföras vid fiske.
 • Allt fiske och alla fiskemetoder som ej angivits ovan är förbjudna.
 • Den som fiskar utan giltigt fiskekort straffas enligt svensk lag.
 • Vid brott mot övriga regler kan en kontrollavgift om minst 1000 kr skrivas ut på plats av fisketillsyningsman.

AVGIFT

 • Årskort kostar SEK 500 och gäller ett år från inköpsdatum, för en familj med samma bostadsadress.
 • 10-dagarskort kostar SEK 300 och gäller 10 dagar i följd, i övrigt samma regler som för årskortet.
 • Dagkortet kostar SEK 60, gäller under försäljningsdygnet och är personligt.
 • Paravankort kostar SEK 300 och gäller endast som komplettering till gällande årskort under tiden 1 sept. – t.o.m. 15 maj. Kan endast köpas genom iFiske.

Enskilt och samfällt skifte

 • Enskild och samfälld vattenägare med fiskerätt får bedriva allt sorts fiske inom eget skifteslag eller egen fastighet, enligt §5 i stadgarna utan innehav av fiskekort. Detta gäller även fiskerättsägares familj inklusive barn och barnbarn.
 • På enskilt vatten får fiskerättsägare även i sin närvaro ha med gäster som fiskar.
 • Fiskerättsägare är skyldig att följa bestämmelser om min- och maxmått och förbudstider i enlighet med kortfiskereglerna.
 • Fiske får ej ske med not eller trål.
 • Alla redskap som kvarlämnas i vattnet skall vara märkta med ägarens namn, och fastighetsbeteckning.