HAR NI NÅGRA FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Välkommen att höra av er till någon av oss så hjälper vi gärna till.

Gert-Uno Holmberg
Ordförande
0705-10 81 32
gertuno@telia.com
Anders Vainionpää
Sekreterare
0707-382992
andersvainionpaa@gmail.com
Mattias Lundberg
Ledamot
0707-358752
uffungdom@gmail.com
Andreas Tafjord
Ledare ungdomsverksamheten
0733-82 24 42
andreastafjord@yahoo.se
Uno Andersson
Kassör
0702-22 84 40
uffulricehamn@hotmail.com