Gert-Uno Holmberg
Ordförande
0705-10 81 32
gertuno@telia.com

Uno Andersson
Kassör
0702-22 84 40
uffulricehamn@hotmail.com

Sören Lindgren
Sekreterare
0703-48 46 28

Andreas Tafjord
Ledare ungdomsverksamheten
0733-82 24 42
andreastafjord@yahoo.se